Info
Name

We Hate Simon

Bio

Hello!

I make music under the alias “We Hate Simon”.

Don’t worry, I’m Simon!